spolupráca s PF UK v udalostiach:

Účasť našej školy na medzinárodnom projekte

   Oznamy    Nezaradené   31. 1. 2011

Naša škola spolupracuje dlhodobo s Pedagogickou fakultou UK nielen pri príprave budúcich učiteľov, ale aj pri medzinárodnom projekte INNOTE - PODPORA PROFESIJNÉHO ROZVOJA ZAČÍNAJÚCEHO UČITEĽA V PRACOVNEJ (ŠKOLSKEJ) KOMUNITE. V priestoroch PdF sa uskutočnil národný workshop, na ktorom sa zúčastnili 3 naši pedagógovia.Pedagogická ... čítať ďalej