V rámci školského projektu Kvalitný život sa naše ôsmačky zúčastnili na vzdelávacom podujatí.

Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Incheby pod záštitou Lekárskej fakulty UK. Stretnutie bolo zamerané na témy, spojené so zásadami zdravej výživy ako spôsobu prevencie infekčných chorôb detí a zásadami prevencie infekcií na cestách. Veľmi dôležitou témou bola nutnosť správnej dentálnej hygieny od detstva a prvá pomoc so zameraním na úrazy na cestách. Prednášky v podaní lekárov boli pre deti veľmi zaujímavé a všetko, čo si zapamätali, preukázali v záverečnom teste.

OZNAČENIA
Share This