V rámci medzinárodného projektu Educate Slovakia sme v našej škole už druhý rok zorganizovali Týždeň anglického jazyka pre všetkých žiakov druhého stupňa.

Výuku v anglickom jazyku viedli štyria zahraniční lektori: Caroline Terra Vieira z Brazílie, Latícia Soaris Viana tiež z Brazílie, Stefanija Paulanskaja z Litvy a Victoria Efimova z Ruska. Vyučovanie začali prezentáciou o svojej krajine, na ktoré nadväzovali rôzne aktivity. Týždeň, ktorý lektorky pôsobili v našej škole, prehĺbil záujem našich žiakov o rôzne kultúry a preveril ich schopnosti komunikovať v anglickom jazyku na rôzne témy. Projekt zastrešovala medzinárodná študentská organizácia AIESEC. Žiaci boli rozdelení do skupín tak, že každá skupina bola s každou lektorkou dve hodiny, teda každý žiak absolvoval osem  vyučovacích hodín v angličtine.

Share This