súťaže a úspechy v udalostiach:

Olympiáda v anglickom jazyku

   Úspechy    1. stupeň   10. 2. 2014

Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je predmetová súťaž žiakov základných, stredných škôl a príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií. V Slovenskej republike sa organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto školách. ... čítať ďalej