žltačka v udalostiach:

Prevencia infekčnej žltačky – Kvalitný život

   Udalosť    Celá škola   30. 1. 2011

V rámci projektu s názvom Kvalitný život priebehala v škole na vyučovacích hodinách biológie počas týždňa od 24.1.2011 do 28.1.2011 minikampaň určená na prevenciu infekčného ochorenia žltačky typu A.Vzhľadom k tomu, že v posledných rokoch bol na Slovensku zaznamenaný nárast výskytu žltačky typu A, rozhodli sme sa uskutočniť ... čítať ďalej