drogy v udalostiach:

Schody do seba

   Udalosť    Nezaradené   10. 12. 2009

O potrebe drogovej prevencie sa v poslednom čase hovorí veľmi často. Jej dôležitosť si uvedomujeme aj u nás v škole. Venujeme jej triednické hodiny, naši žiaci absolvujú debaty s odborníkmi, ktorí pracujú priamo s drogovo závislými ľuďmi. Problematike látkových aj nelátkových závislostí bol venovaný hudobný  program ... čítať ďalej