Naši ôsmaci  sa v novembri  zúčastnili na preventívnej aktivite zameranej na prevenciu šikanovania a kyberšikanovania. Kyberšikana je aktuálna a pálčivá téma, ktorá sa úzko dotýka vyrastajúcej generácie, keďže popri rodinnom, školskom a kamarátskom živote žijú  anonymný a  málo kontrolovaný  život na internete.  Aktivitu pre nás zorganizovalo Národné osvetové centrum, s ktorým naša škola dlhodobo spolupracuje.

OZNAČENIA
Share This