Žiaci našej školy sa už tradične zapojili do už 5.ročníka výtvarno-literárnej súťaže Bratislava, moje mesto, ktorej vyhlasovateľom je Mestská knižnica v Bratislave.

Tento ročník bol venovaný osobnostiam, ktorých osud bol alebo je spätý s Bratislavou. Slávnostné odovzdanie cien sa konalo 4.6. štvrtok o 14:00 hod. v Justiho sieni Primaciálneho paláca. Ocenenia  za literárne práce si prevzali žiaci: Ester Hlaváčikova(5.A),Kristína Fajnorová(7.A),Rudolf Turček(7.B)

OZNAČENIA
Share This