Aj v novembri pripravili pani vychovávateľky pre deti v školskom klube veľa zaujímavých aktivít.

Opäť sa konala obľúbená Šarkaniáda, zavítali sme na tohtoročný 24. ročník festivalu Mesiac fotografie a v Mestskej knižnici si deti interaktívne, v hmatovej podobe – rukami, prečítali rozprávku Soľ nad zlato. Okrem toho nás nadchol workshop – Oany Nechifor, „Poďme sa hrať s filmom“, ktorý sa konal v rámci festivalu BAB. Stalo sa už tradíciou, že si žiaci v školskom klube  koncom novembra pripravujú zdravý olovrant plný fantázie a nápaditosti.

OZNAČENIA
Share This