Počas záujmového krúžku „Alternatívne výtvarné techniky“ sme sa venovali činnosti, ktorú umelci v minulosti nazvali – Land art. Ide o umelecké, výtvarné zobrazenie krajiny alebo výtvarné spracovanie námetov s použitím prírodných materiálov. Práce vytvorili žiaci 1.A, 1.B, 2.A a 2. B triedy pod vedením p. vychovávateľa P. Bartoněka.

Share This