V rámci školského projektu na I. stupni ZŠ Náš spisovateľ sme si pozvali na besedu Lenu Riečanskú.

Žiaci zo IV.A, ktorí ju pozvali, si ju vybrali ako svoju spisovateľku v tomto školskom roku a čítali veľa z jej kníh.

Pani spisovateľka porozprávala deťom zaujímavo o svojej tvorbe. Píše nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Prezradila, že inšpiráciu pre svoje knihy nachádza najmä v bežnom živote.

Po skončení besedy si deti mohli kúpiť jej knižku Ach, tá Joja. Každému do nej napísala milé venovanie.

OZNAČENIA
Share This