ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Národným osvetovým centrom v rámci 10. ročníka Dní Milana Hodžu, nad ktorými prebral záštitu kontinuálne premiér R. Fico, vyhlasuje 7. ročník celoslovenskej literárnej súťaže so zahraničnou účasťou

Hodžov novinový článok 2014 na tému:

Ako môže človek „UCHOPIŤ DUŠIČKU VECÍ…“

Ako inšpiráciu na zamyslenie sa a motiváciu pre písanie sme pre tento ročník vybrali aktuálne slová nedávno zosnulého akademického maliara  Milana Laluhu.

Motto:

„Najjednoduchšie veci robia najväčšie problémy. Jednoduché veci sú ale logické. Napríklad, keď chceš vstúpiť dnu, musíš otvoriť dvere. Ale to najdôležitejšie je ulapiť dušičku vecí, krajiny, človeka, možno aj samého seba… A keď chceš ísť ďalej, nič sa nedá robiť na polovicu. V živote nie je miesto pre plytké. Všetko má svoju hĺbku.“

Milan Laluha: z filmovej eseje Uchopiť dušičku vecí, réžia Ivan Húšťava, SR 1997)

Podmienky súťaže:

1. Článok treba poslať v elektronickej podobe ako prílohu vo Worde na adresu: sutaz@zsmh.sk

2. Termín doručenia prác: najneskôr do 25.5.2014

3. Maximálny rozsah práce: 2 strany – formát A4 = 60 riadkov.

4. Maximálny počet prác z jednej školy je 5. Práce reprezentujú vysielajúcu školu a    musia byť bez gramatických chýb.

5. Kontaktné údaje v hlavičke práce obsahujú:

  • meno a priezvisko súťažiaceho
  • názov a presnú adresu navštevovanej školy
  • vek a navštevovaný ročník
  • e-mailovú adresu školy, meno učiteľa a kontaktný telefón školy

6. Súťaž je určená pre žiakov vo veku 13 – 15 rokov 2. stupňa ZŠ (7. – 9. ročník) a  gymnázií.

Súťažia jednotlivci, nie kolektívy.

Porota bude zložená z vedeckých a kultúrnych pracovníkov, spisovateľov, novinárov a učiteľov. Víťazi dostanú hodnotné ceny a ich práce budú uverejnené v zborníku zo súťaže a na stránke NOC. Zoznam ocenených účastníkov uverejníme na internetovej stránke www.zsmh.sk  po slávnostnom vyhodnotení v rámci Hodžových dní v júni 2014.

OZNAČENIA
Share This