celoslovenská literárna súťaž so zahraničnou účasťou Hodžov novinový článok 2014 v udalostiach: