9.A Vás srdečne pozýva na karneval pre starších žiakov, ktorý sa uskutoční 30.1.2015.

Karneval sa bude konať v telocvični na 2. stupni ZŠ. Účasť v maskách povinná!

Po karnevale sa vyučovanie končí, t. j. o 12:30.

Share This