Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do overenia svojich zručností a vedomostí v celoslovenskej informatickej súťaži iBobor, ktorá sa okrem Slovenska koná vo viacerých krajinách. Žiaci na druhom stupni súťažili v kategóriách Bobrík (5. ročník), Benjamín (6. a 7. ročník) a Kadet (8. a 9. ročník). Zadané úlohy úspešne vyriešilo 20 žiakov.

Najväčší úspech dosiahol David Pašš z 9.B, ktorý dosiahol plný počet bodov, a tak sa zaradil medzi víťazov kategórie Kadet.

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme.

Share This