Vážení rodičia, kolegovia a  žiaci,

od pondelka 6. 12. 2021 prechádza celý druhý stupeň na dištančné vyučovanie. Žiaci sa budú učiť prostredníctvom MS Teams  podľa doterajšieho prezenčného rozvrhu.
Vyučovacie hodiny začínajú presne v tých istých časoch ako v škole.
Organizácia každej vyučovacej hodiny je v kompetencii konkrétneho vyučujúceho.
Všetkým žiakom pripomíname, že aj počas dištančného vzdelávania platí školský poriadok. Zvlášť si zopakujte pravidlá pri dištančnom vzdelávaní, ktoré sú jeho súčasťou a na ktorých budú vyučujúci trvať. (www.zsmh.sk)
O prípadných zmenách Vás budeme informovať.
Prajeme všetkým hlavne zdravie a veľa síl na zvládnutie súčasnej situácie.
Etela Hessová
Share This