Členovia školského parlamentu využili svoju kreativitu pri zdobení stromčekov v Seniorcentre na Podjavorinskej ulici. Keďže v zariadení majú s vianočnými dekoráciami vždy veľa práce, ponúkli sme naše ruky na skrášlenie priestorov, kde žijú naši dôchodcovia. Niektorí z nich sa k nám pridali a spolu sme ozdobili nádherný vianočný stromček vo vstupnej hale a ďalší v spoločenskej miestnosti, kde mávajú seniori aj sväté omše. Ochotní dobrovoľníci zo školského parlamentu si odniesli aj sladkú odmenu. Predvianočný čas sme tak využili na dobrú vec, pri ktorej sa navyše mohli žiaci z rôznych ročníkov lepšie spoznať.

Share This