Naša škola mohla vďaka spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského privítať dvoch študentov pedagogiky z Francúzska. Mounaïm a Jade u nás strávili tri týždne a mali možnosť stretnúť sa a pracovať so žiakmi z obidvoch stupňov našej školy.Veríme, že našich žiakov ich prítomnosť motivovala v ďalšom štúdiu francúzštiny.

Ako pobyt u nás vnímala samotní stážisti, opisujú ich vlastné slová. Jade: „Tri týždne, ktoré som strávila v tejto škole, ma veľmi obohatili – vzťahmi medzi učiteľmi a vzťahmi medzi učiteľmi a žiakmi. Už od začiatku svojej stáže som cítila ducha spolupatričnosti, včlenila som sa do tejto veľkej rodiny. Stala som sa súčasťou srdečnej atmosféry tejto školy. Ďakujem všetkým učiteľom a pani riaditeľke, ktorí ma prijali medzi seba, a ďakujem tiež žiakom, ktorí prejavili záujem o francúzsky jazyk.“
Mounaïm: „Absolvoval som trojtýždňovú stáž vo vašej škole. Mám tie najlepšie spomienky na prácu s vašimi žiakmi. Ďakujem riaditeľke školy a jej učiteľom za srdečné prijatie a zástupkyni riaditeľky školy za pomoc.“
„Les trois semaines que j’ai passé dans cette école m’ont enormément plu, par les relations entre les enseignants et les  relations entre enseignants et élèves. des le début du stage j’ai ressenti cet esprit d’équipe et j’ai en l’impression de voir une grande famille. cette ambiance chaleureuse donne envie de faire partie de cette école.  je tiens a remercier tous les enseignants et la directrice qui m’ont tres bien accueilli ainsi que les élèves qui ont montré de l’interet pour le francais.“

Share This