Naše basketbalové družstvo žiakov zúčastnilo na Majstrovstvách Slovenska v rámci Olympiády detí a mládeže s medzinárodnou účasťou Kalokagatia v Trnave.

Chlapci si účasť na Olympiádu postupne a zaslúžene vybojovali v okresnom a krajskom kole, kde obsadili vždy 1. miesto. Svoje úspešné účinkovanie a reprezentáciu našej školy a Bratislavy zavŕšili krásnou bronzovou medailou z Majstrovstiev Slovenska, k čomu im všetci s radosťou gratulujeme.
Družstvo tvorili žiaci: Dominik Havel IX.A, Samuel Hudec IX.A, Dominik Skalička IX.A, Mário Tekely IX.A, Michal Berta IX.B, Peter Šály IX.B, Ruben Lacina VIII.B, Filip Švorc VIII.B,
Ján Burgr VII.B, Marko Vranský VI.B.

 

OZNAČENIA
Share This