Dňa 13.5.2016 sa konal Anglický deň pre žiakov siedmeho ročníka. Každá trieda strávila s lektormi z Ameriky, Veľkej Británie a Kostariky tri vyučovacie hodiny.

Cieľom akcie bolo rozprávanie výlučne v anglickom jazyku a prelomenie bariér pri komunikácii s cudzincami. Žiaci rôznymi aktivizujúcimi metódami a diskusiou preberali témy ako napríklad Moje vysnívané povolanie, naučili sa tiež ako si pripraviť tradičnú americkú pochúťku a dozvedeli sa, aké je to žiť v cudzej krajine. Dúfame, že si z tohto špeciálneho vyučovacieho dňa odniesli pozitívne zážitky a zároveň ďakujeme lektorom, ktorí túto akciu nezištne pripravili.

Reflexia

 

„Na anglickom dni sa mi najviac páčili aktivity, ktoré sme robili. Najmä príprava chleba s arašidovým maslom. Bolo to smiešne, aj ja som sa zabavila. Niektorí na konci dostali lízanky za to, že boli dobrí. Mohlo by to byť aj častejšie, lebo to podľa mňa bolo super. Veľa som sa aj naučila pri tom, ako sme počúvali a pozerali rôzne videá. Páčilo sa mi to a myslím, že aj ostatným.“ Laura Osvaldová

 

„Na tejto prezentácii sme sa mohli stretnúť s angličtinou ľudí, pre ktorých to materinským jazykom. Mohli sme sa zapájať do rozhovoru a zisťovať o novom medzinárodnom programe na otvorenie školy na Slovensku. Gramatika bola podaná zábavnou formou. Mohli sme vidieť, že veľa ľudí v Amerike pracuje vo svojej práci najmä kvôli mzde, hoci to nie je ich “sen“. Lektori sa snažili, aby sa zapájali všetci žiaci a nie iba tí, ktorí dobre hovoria po anglicky. “ Tomáš Knepp

OZNAČENIA
Share This