anglický deň v udalostiach:

Anglický deň pre siedmakov

   Udalosť    Nezaradené   13. 5. 2016

Dňa 13.5.2016 sa konal Anglický deň pre žiakov siedmeho ročníka. Každá trieda strávila s lektormi z Ameriky, Veľkej Británie a Kostariky tri vyučovacie hodiny. Cieľom akcie bolo rozprávanie výlučne v anglickom jazyku a prelomenie bariér pri komunikácii s cudzincami. Žiaci rôznymi aktivizujúcimi metódami a diskusiou preberali ... čítať ďalej