Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do zbierky Biela pastelka. Deviatačky Lota, Zuzka a Tabea navštívili všetky triedy na 1. aj 2. stupni, kde žiaci mohli prispieť dobrovoľnou sumou na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Na našej škole sa v rámci zbierky Biela pastelka podarilo vyzbierať krásnu sumu 252,74€ . Žiakom aj zamestnancom školy za príspevky ďakujeme.

Share This