V obvodnom kole asi najznámejšej recitačnej súťaže na Slovensku nás reprezentovali výhercovia školského kola – Nikola Gonosová, Miriam Fulmeková, Viktor Varga a Martin Ciho.

Našim súťažiacim sa naozaj darilo. Nikola Gonosová vyhrala v III. kategórii 1. miesto v poézii s básňou Klebetnice od Ľ. Podjavorinskej. Martin Ciho zaujal porotu Poludnicou K. J. Erbena a v II. kategórii sa umiestnil na 2. mieste. Miriam Fulmeková s prózou Klub putovných džínsov obsadila v III. kategórii výborné 3. miesto.

Nikola Gonosová postupuje do krajského kola súťaže. Všetkým výhercom blahoželáme.

Share This