Každoročne sa naši žiaci stávajú súčasťou detskej poroty, ktorá hodnotí nezištné a veľké činy ich rovesníkov z rôznych kútov Slovenska. Ani tento rok nebol výnimkou a žiaci na hodinách etickej výchovy spoznávali príbehy, ktoré chytili za srdce nejedného človeka a rozprúdili debaty o veľkých činoch pomoci v rôznych oblastiach.
Žiaci si na hodinách navzájom vymieňali svoje zážitky a inšpirovali sa v konaní dobrých skutkov.
Naši ôsmaci mali možnosť zúčastniť sa na 22. vyhodnotení Detského činu roka. Príbehy boli naozaj silné a žiaci sa mohli stretnúť s hrdinami dobrých skutkov.
Celé dopoludnie sa nieslo v znamení dobra a motivácie byť lepším a odvážnejším.
Nikdy nezaváhajte konať dobro, pomôcť iným a tvoriť svet lepším miestom!
Share This