Žiaci 2. – 4. ročníka sa 29. septembra 2023 zúčastnili na festivale filmov EKOTOPFILM, ktorý sa v Bratislave uskutočňoval v dňoch 25. – 29. septembra 2023 v Pistoriho paláci.

Je to festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji. Jeho cieľom  je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Deti si pozreli najnovšie dokumentárne filmy z celého sveta z oblasti ochrany životného prostredia a udržateľnosti.

OZNAČENIA
Share This