Naši žiaci sa pripojili k 800 miliónom Európanov zo 47 európskych štátov, ktorí si pripomenuli Európsky deň jazykov. Tento deň bol prvýkrát vyhlásený Radou Európy v roku 2001.

Už tradične sme sa zúčastnili na rôznych podujatiach, jazykových kvízoch, prehliadke medzinárodných krátkych filmov v kine Mladosť. Našli sa dokonca aj odvážlivci, ktorí sa zapojili do verejnej súťaže Čo vieš o jazykoch. Po príjemne strávenom predpoludní  sa do školy žiaci vrátili obohatení o nové informácie podporujúce vedomie potreby znalosti cudzích jazykov.

Akcia z pohľadu žiačky:

Dňa 26.09.2012 sa uskutočnil Európsky deň jazykov. Zapojili sa doň všetky triedy našej školy.

Zraz bol o 8.30 na školskom dvore. Keď nás všetkých spočítali, presunuli sme sa na Hviezdoslavovo námestie v Bratislave. Navštívili sme veľa stánkov rôznych inštitútov. Bol tam anglický, nemecký, rakúsky, španielsky, chorvátsky, ruský, poľský a iné.

Mohli sme možnosť zapojiť sa do rôznych súťaží a vyhrať ceny, napríklad odznaky a cukríky. Celý čas boli v ponuke balóny, ktoré sme si mohli zobrať. Hneď vedľa námestia sa nachádza Kino Mladosť, v ktorom premietali filmy v cudzích jazykoch.

Neskôr vystúpili na pódium moderátori Adela a Sajfa. Hľadali učiteľov-dobrovoľníkov, ktorí by boli povedali niečo v cudzom jazyku. Keďže sa prihlásila iba jedna pani učiteľka (nie z našej školy), vybehli na pódium naši spolužiaci Adam Kadlec a Leo Hanzel. Za to, že boli odvážni, dostali pekné ceny.

Toto podujatie bolo veľmi  zaujímavé, odniesli sme si z neho veľa zážitkov, skúseností a tešíme sa, že sa na ňom zúčastníme zase o rok.

Tereza Šramatá, 6.A

Share This