Deti zo školského klubu navštívili výstavu Korunovácia Márie Terézie.

Táto výstava sa každoročne koná v Primaciálnom paláci. Mali sme možnosť pozrieť si repliky najvýznamnejších častí korunovačného ceremoniálu tejto panovníčky Rakúsko-Uhorska, ktorá sa pričinila o mnohé ekonomické a školské reformy, podpoprovala obchod a poľnohospodárstvo a zreorganizovala armádu. Získané poznatky využijeme na hodinách vlastivedy vo vyšších ročníkoch.

OZNAČENIA
Share This