V marci sme v našej materskej škole privítali pani spisovateľku Lenu Riečanskú, ktorá deťom priblížila povolanie spisovateľky a priblížila svoju tvorbu. Prostredníctvom desiatich príbehov z diela Nebojme sa ničoho sa deti dozvedeli, že strašidlá sú iba v rozprávkach a nie je ním ani vysávač, ani zubár či semafor. Spoznali tiež silu kamarátstva a toho, aké krásne je, keď nikto nie je sám.

Share This