Vážení rodičia,

v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si Vám dovoľujeme  preventívne zaslať nasledovné informácie.

Ak ste Vy a Vaše deti cestovali do rizikových krajín, prípadne ste prijali návštevu z týchto krajín, považujeme za dôležité upozorniť Vás, aby ste tejto téme venovali dostatočnú pozornosť.

Prosím o dôsledné dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR.

http://www.ruvzba.sk/koronavirus.html

Hlavný hygienik SR odporúča Vám aj Vašim deťom dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

  • časté umývanie rúk mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
  • nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami
  • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša
  • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
  • nechodiť s príznakmi choroby do pracovného a školského kolektívu, liečiť sa doma
  • zabrániť nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami
  • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)
  • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

Vaše deti, ktoré majú príznaky choroby – nádchy, chrípky a iné, nechajte v domácom prostredí do ich vyliečenia.

Vaše deti, ktoré vycestovali do krajín postihnutých vírusom,  nechajte v domácom prostredí počas inkubačnej doby (14 dní).

Deti, ktoré nejavia žiadne známky choroby, nádchy a neboli odcestované v zahraničí,  posielajte  riadne do školy. Vyučovanie prebieha podľa riadneho rozvrhu.

Nie je dôvod na šírenie paniky, ale je dôležité správať sa zodpovedne nielen voči svojmu dieťaťu, ale aj voči jeho spolužiakom.

Ďakujem za spoluprácu

S pozdravom

Etela Hessová

Share This