Rodičia deviatakov dostali informácie prostredníctvom EduPage,  postupne im bude pani Krajčová posielať ďalšie inštrukcie.

Rodičia žiakov 5. ročníkaktorí majú záujem o štúdium na osemročnom gymnáziu, musia kontaktovať do 15.4.2020 pani Krajčovú krajcova@zsmh.sk, ktorá im zašle potrebné informácie a formulár na vyplnenie.

Share This