Naši predškoláci sa počas tohto školského roka ocitli spoločne s našimi školskými špeciálnymi pedagogičkami v Krajine slov, kde sa postupne zoznámili s jej obyvateľmi. Do Krajiny slov sa preniesli vďaka Tréningu fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina. Tento tréningový program má dlhodobý vplyv na jazykový vývin dieťaťa. Dieťa ľahko porozumie, prečo sa napísané slová skladajú z určitých reťazcov jednotlivých písmen a aká je „hodnota“ každého písmena. Fonematické uvedomovanie vnímame ako predčitateľskú schopnosť. U dieťaťa v predškolskom veku je dôležité  systematicky stimulovať tieto schopnosti, nakoľko tým preventívne pôsobíme proti možnému zlyhaniu v škole. Zároveň tento program rozvíja osobnosť  dieťaťa, pripravuje ho na učenie a napomáha dobrému štartu v škole.

Tohtoročným predškolákom želáme veľa úspechov v ich prvom školskom roku  a tešíme sa na ďalších, s ktorými budeme pracovať v budúcnosti.

OZNAČENIA
Share This