Občianske združenie Nádej, ktoré je zamerané na pomoc ohrozeným deťom, poskytuje služby obetiam domáceho násilia a rodinám ohrozeným domácim násilím.

Občianske združenie poskytuje aj preventívne programy o domácom/partnerskom násilí na základných a stredných školách, preto sme sa rozhodli zrealizovať program aj v našej škole. Do programu sme zapojili  žiakov II. stupňa, našich siedmakov a žiakov I. stupňa, najstarších štvrtákov. Deti sa dozvedeli, na koho sa majú v prípade potreby obrátiť, aký je postup pri krízovej intervencii. Pracovníci z centra žiakov informovali deti aj o sociálnom a právnom poradenstve.

Share This