Tretiaci a štvrtáci mali pekný zážitok z vyučovania prírodovedy v Horskom parku, kde spoznávali dreviny.

Vyučovanie sa uskutočnilo priamo v lone prírody Horského parku. Žiaci spoznávali charakteristické znaky drevín. Učili sa spoznávať stromy podľa listov, kvetov, kôry a tvaru kmeňa. Niektoré mohli ľahko spoznať podľa typickej vône. Svoje získané vedomosti si overili prácou v skupinách priamo v teréne. Pripomenuli si aj správanie sa v prírode a k prírode.  Prostredníctvom alternatívnej formy vyučovania deti ľahšie získali vedomosti o drevinách.

OZNAČENIA
Share This