Siedmaci diskutovali o nástrahách virtuálneho sveta – dobrý sluha, zlý pán…

V januári sa v našej škole uskutočnilo stretnutie žiakov s pracovníčkou z organizácie Linka detskej istoty v rámci projektu, určeného pre deti a mládež Ovce.skZodpovedne.sk. V minulosti sme v rámci takejto spolupráce natočili aj školský film, s ktorým sme zvíťazili v celoslovenskej súťaži. Náplňou tohto stretnutia bolo však poskytnúť našim siedmakom čo najviac informácií o nástrahách virtuálneho sveta. Cieľom projektu je šírenie osvety o rizikách a nástrahách internetu a nových technológií.

OZNAČENIA
Share This