Počas dvoch marcových týždňov si naši žiaci preverili svoje dorozumievacie schopnosti na hodinách francúzštiny s Jérémym, stážistom z Francúzska.

Jérémy je francúzsky študent, študuje na univerzite v Montpellier, je budúci učiteľ pre 3 až 11-ročné deti. Počas dvoch týždňov odučil takmer 30 hodín francúzskeho jazyka na prvom a druhom stupni našej školy. Na úvodných hodinách mali deti možnosť klásť mu otázky. Dozvedeli sa tak o zvykoch a sviatkoch, o tradičných jedlách či o školskom systéme vo Francúzsku. Hneď si viac začali pochvaľovať slovenské školy, keď zistili, že vo Francúzsku sa vyučuje do neskorých popoludňajšich hodín a starší žiaci sú v škole aj v sobotu doobeda. Na ďalších hodinách pokračovali v preberaní učiva alebo nacvičovali modelové situácie v obchode. Jérémyho veľmi zaujímalo, ako sa na Slovensku vyučuje, aké učebnice používame. Bol sa pozrieť aj na hodiny dejepisu a slovenského jazyka. Po návrate do Francúzska nám napísal e-mail. Všetkých pozdravuje a pekne ďakuje za príjemné prijatie. Dúfa, že žiakov jeho prítomnosť motivovala v ďalšom učení. Chcel by sa o pár rokov vrátiť, aby zistil aké pokroky žiaci dosiahli. Takže francúzštinári, snažte sa!

OZNAČENIA
Share This