Zaujímavú skúsenosť získali štvrtáci na Oddelení pre nevidiacich a slabozrakých Mestskej knižnice, keď sa zúčastnili na podujatí Svet pána Brailla. Mali možnosť spoznať život zrakovo postihnutých rovesníkov, zoznámiť sa s ich školskými pomôckami, Braillovým písmom či pomôckami každodenného života a spoločenskými hrami na voľný čas. Sami si mohli vyskúšať rôzne aktivity so zaviazanými očami a vcítiť sa tak na chvíľu do situácie zrakovo postihnutých ľudí.

Share This