Naši žiaci sa aj tento rok zapojili do už 63.ročníka medzinárodného súťažného projektu Európa v škole a v obvodnom kole v ňom boli mimoriadne úspešní. Motto projektu ŽIŤ SPOLOČNE V MIERI sa viaže k Európskemu roku boja proti násiliu páchanému na ženách, ktorý vyhlásila pre rok 2016 Európska únia. Umelecké práce našich žiakov získali štyri 1.miesta a jedno 2.miesto.
Súťažilo sa vo viacerých kategóriách, ktoré mali svoje témy vychádzajúce z motta ročníka. Kolektívne práce aj práce jednotlivcov, multimediálne aj výtvarné práce boli hodnotené samostatne.

Umiestnenie našich žiakov v obvodnom kole:

Kategória I (6 – 9 r.)

1. miesto: Cameron Walter Giffard Moore, trieda: IV.B

Názov práce: Všetci budeme kamaráti

Kategória II (10 – 12 r.)

1. miesto: Žitňanská Heda, Lacinová Laura (kolektívna práca ), trieda:5.A

Názov práce: Som, kto som

Kategória III (13 – 15 r.)

1. miesto: Gondová Kristína, Domoráková Barbara ,Šramatá Tereza, Lacinová Rebeka (kolektívna práca) trieda.9.A

Názov práce: „Pozdvihla som svoj hlas …“

2. miesto: Iakovlieva Anastasiia, Maslova Maria(kolektívna práca), trieda.9.A

Názov práce: „Mier, to je umenie“

1. miesto: Adam Kolčák, Gregor Hraška, Ferdinand Pavel Slezák, Leo Hanzel, Adrián Dlouhý (multimediálna kolektívna práca), trieda.9.A

Názov práce: „Mier, to je umenie“(video)

Všetky práce, ktoré sa umiestnili na 1.mieste postupujú do celoslovenského kola. Výhercom srdečne blahoželáme, tešíme sa z ich úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Podrobnejšie informácie o témach 63.ročníka medzinárodného súťažného projektu Európa v škole

Veková kategória I (6 – 9 rokov)

Všetko bude v poriadku. Použite niektorú obľúbenú európsku rozprávku a ukážte, že dobro víťazí.

Je fajn, že ste tu s nami! Pomôžte spolužiakom, ktorí pochádzajú z inej krajiny alebo z odlišného kultúrneho prostredia zaradiť sa a zapadnúť do kolektívu. Opíšte túto situáciu.

Dievčatá to zvládnu tiež! Dievčatá sú v mnohých situáciách často podceňované. Ako by bolo možné to zmeniť?

Veková kategória II (10 – 12 rokov)

Som, kto som. Je skvelé, že my ľudia sme rôzni. Rozdiely robia náš život zaujímavejším a pestrejším. Mnohé deti však majú pocit krivdy, ak nemôžu žiť tak, ako to od nich očakáva okolie: značkové oblečenie, smartfóny, mobily a tablety – to všetko je dnes nevyhnutné, lebo bez nich sme nikým. Poznáš tento pocit aj ty? Ako môžeme byť a zostať tým, kým sme?

Šikana – nič pre mňa! Školy v Európe by mali byť miestom, kde sa môžeme všetci cítiť dobre. Nie je to však vždy tak a dôvodom je často práve šikanovanie. Mali ste skúsenosti so šikanovaním aj na vašej škole? Ako by sme mohli šikane zabrániť a ako môžeme pomôcť postihnutým?

Od dnes som statočný / statočná. Nie je ľahké byť v každodennom živote, v každej situácii odvážny. Odvrátiť pohľad je jednoduchšie, ale to v skutočnosti nepomáha. Je podľa vás odvahou povedať to, čo si naozaj myslíme? Vyjadrili by ste svoj názor aj v prípade, že väčšina by ho mala iný, podľa vás mylný?

Veková kategória III(13 – 15 rokov)

„Pozdvihla som svoj hlas …“ … nie preto aby som kričala, ale aby som hovorila za tých, ktorí nemajú hlas“. Týmto vyhlásením Malála Júsufzajová, (v roku 2014, vo veku 17 rokov, získala Nobelovu cenu za mier), vyjadrila podporu právam dievčat vo svojej rodnej krajine. Dievčatá však v mnohých krajinách – aj v Európe – sa ešte stále stávajú obeťami násilia, vykorisťovania, vylúčenia či diskriminácie. Skúsme si predstaviť iniciatívu, ktorá by upozornila na túto nepríjemnú situáciu dievčat, napríklad vyhlásením Medzinárodného dňa dievčat.

Mier, to je umenie. Umelecké diela sú vždy odrazom svojej doby a množstvo umelcov svojimi dielami obhajuje mier a vystupuje proti násiliu. Vyberte si niektoré z celého spektra umeleckých diel (výtvarné, knižné, filmové a i.), ktoré svojim humanistickým obsahom a odkazom šokujú v kontraste s tým, čo sa deje v dnešnom svete. Vytvorte vlastné umelecké dielo a zapracujte doň tieto ideály.

Kyberšikana – len neškodný žart? Veľká časť detí a dospievajúcej mládeže sa stávajú obeťami kyberšikany. V celej Európe je to v súčasnosti už tak rozšírený jav, že dokonca Európska únia reagovala zavedením „Dňa bezpečnejšieho internetu“. Ale čo presne kyberšikana znamená? Vytvorte váš príspevok, vysvetlite rôzne možné formy kyberšikany a jej dôsledky pre postihnutých.

OZNAČENIA
Share This