Aj s maskami na tvári, za dodržania prísnych hygienických pravidiel, sme strávili príjemné popoludnie v Centre voľného času na Štefánikovej ulici.

Témou alternatívnej hodiny výtvarnej výchovy boli odznaky. Odznaky a zrkadielka kreslené a maľované. Prváci takúto hodinu zažili poprvýkrár a viedli si statočne. Vyrobili pekné výrobky, ktoré si odniesli domov a mohli s nimi obdarovať svojich blízkych.

OZNAČENIA
3.A
Share This