Vyhodnotenie matematických súťaží za rok 2007/2008 na prvom stupni.

Pytagoriáda – školské kolo sa uskutočnilo 27. novembra 2007. Zúčastnilo sa 12 žiakov tretieho ročníka a 13 žiakov štvrtého ročníka. Najúspešnejší riešiteľ v kategórií P3 (žiaci 3. ročníkov) bol Raffaele Lomartire z 3.A, ktorý získal 15 bodov a v okresnom kole sa umiestnil na veľmi peknom 2. mieste. V kategórií P4 (žiaci 4. ročníkov) získal najviac bodov Peter Velčický 4.A – 13 bodov.

Matematická olympiáda – týkala sa žiakov štvrtých ročníkov. Domáce kolo sa uskutočnilo v decembri 2007. Úlohy vypracoval a odovzdal Artur Zmeček, ktorý sa zúčastnil aj na školskom kole 24.januára 2008 a všetky úlohy správne vypracoval.

Matematický klokanko – na súťaži sa zúčastnili žiaci od prvého až po štvrtý ročník v počte 29. Najvyššiu percentuálnu úspešnosť dosiahli v jednotlivých triedach títo žiaci: 1.B  M. K. Guldan, 2.A  S. Masná, 2.B  M. Mazáček, 3.A  R. Lomartire, 3.B  E. Žáčik, 4.A L. Trčálek, 4.B  A. Zmeček. Obzvlášť cenné je umiestnenie prváka M.K. Guldana, ktorý riešil druhácke príklady.

Share This