Prvákov navštívila kpt. Mgr. Jana Bandová, referent špecialista skupiny prevencie vnútorného oddelenia Okresného riaditeľstva PZ Bratislava I.

Pani kpt. Mgr. Bandová už niekoľko rokov pripravuje preventívny program pre žiakov. Hravou formou vysvetľuje deťom dopravné predpisy, upozorňuje ich na dôležitosť nosenia bezpečnostných prvkov pri ceste do školy a zo školy, na prechádzke, či ceste na bicykli.

Prváci mali množstvo otázok a veľa nového sa dozvedeli. Veríme, že získané vedomosti budú využívať aj v praktickom živote a chrániť sa tak pred potencionálnymi rizikami, ktoré na cestách hrozia.

OZNAČENIA
Share This