Žiaci siedmeho ročníka sa zúčastnili na besede s pracovníčkou polície na tému prevencia kriminality.

Kriminalita je jedným z najzávažnejších celosvetových problémov. Negatívne zasahuje do rôznych sfér života celej našej spoločnosti. Je preto nevyhnutné urobiť všetky možné opatrenia na zabránenie jej rastu. Potvrdzuje sa, že práve prevencia je najpodstatnejšia a najefektívnejšia. Naši siedmaci absolvovali prednášku s pani policajtkou z OR PZ BA I. na tému Prevencia kriminality, trestná zodpovednosť. 

OZNAČENIA
Share This