kriminalita v udalostiach:

Deti a trestné právo

   Udalosť    2. stupeň   24. 3. 2011

Medzi negatívne protispoločenské javy patrí kriminalita. V súvislosti s potláčaním kriminality venujeme zvýšenú pozornosť prevencii, preto naši deviataci absolvovali besedu na túto tému s pracovníčkou z OR PZ. Hľadanie príčiny kriminality mladistvých, spôsobov prevenčného pôsobenia na tento negatívny protispoločenský ... čítať ďalej

Prevencia kriminality

   Udalosť    2. stupeň   1. 3. 2011

Žiaci siedmeho ročníka sa zúčastnili na besede s pracovníčkou polície na tému prevencia kriminality.Kriminalita je jedným z najzávažnejších celosvetových problémov. Negatívne zasahuje do rôznych sfér života celej našej spoločnosti. Je preto nevyhnutné urobiť všetky možné opatrenia na zabránenie jej rastu. Potvrdzuje sa, ... čítať ďalej

Pin It on Pinterest