kriminalita v udalostiach:

Deti a trestné právo

   Udalosť    2. stupeň   24. 3. 2011

Medzi negatívne protispoločenské javy patrí kriminalita. V súvislosti s potláčaním kriminality venujeme zvýšenú pozornosť prevencii, preto naši deviataci absolvovali besedu na túto tému s pracovníčkou z OR PZ. Hľadanie príčiny kriminality mladistvých, spôsobov prevenčného pôsobenia na tento negatívny protispoločenský ... čítať ďalej

Prevencia kriminality

   Udalosť    2. stupeň   1. 3. 2011

Žiaci siedmeho ročníka sa zúčastnili na besede s pracovníčkou polície na tému prevencia kriminality.Kriminalita je jedným z najzávažnejších celosvetových problémov. Negatívne zasahuje do rôznych sfér života celej našej spoločnosti. Je preto nevyhnutné urobiť všetky možné opatrenia na zabránenie jej rastu. Potvrdzuje sa, ... čítať ďalej