zbierka v udalostiach:

Týždeň modrého gombíka 2011

   Udalosť    Celá škola   19. 5. 2011

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu Týždeň modrého gombíka. V dňoch od 16. do 22. mája 2011 sa v uliciach slovenských miest konala už siedmy rok verejná zbierka UNICEF - Týždeň modrého gombíka, do ktorej sa zapojila aj naša škola. Cieľom zbierky bolo získať prostriedky na vzdelávanie detí v Južnom ... čítať ďalej