Horský park v udalostiach:

Vychádzka do Horského Parku

   Udalosť    Nezaradené   8. 10. 2014

V jedno slnečné popoloudnie sme sa so žiakmi vybrali do Horského Parku . Sprevádzala nás pani Repková z CVČ. Cieľom vychádzky bolo nazbierať si listy do herbáru a plody rastlín do zbierky, ktorú budu žiaci potrebovať k biologickej olympiáde. Cestou sme videli mnoho zaujímavých živočíchov (žižiavky, salamandry) a hľadali sme ... čítať ďalej

Alternatívne vyučovanie prírodovedy

   Udalosť    Nezaradené   14. 10. 2013

Žiaci obidvoch tried tretieho ročníka boli v Horskom parku na hodine prírodovedy.Spolupracujeme s CVČ a pani A. Knézlová pripravuje pre našich žiakov veľmi zaujímavé prednášky z oblastí zoológie a botaniky. Cieľom tejto hodiny prírodovedy bolo osvojenie si minimálne 20 druhov drevín. Pútavá prednáška a hlavne ich praktické ... čítať ďalej

Vychádzka do Horského parku

   Udalosť    ŠKD   10. 6. 2011

Príroda Horského parku očarila našich prvákov z ŠKD, ktorí tento kút Bratislavy navštívili v sprievode svojich vychovávateliek. Niektorí tam boli prvýkrát. Dozvedeli sa veľa o histórii a súčasnosti tohto parku . Prechádzku ukončili v Horárni Horský park, kde sa občerstvili, zabavili a videli aj zvieratká – zajačikov, kozičku ... čítať ďalej