alternatívne vyučovanie prírodovedy v udalostiach:

Alternatívne vyučovanie prírodovedy

   Udalosť    Nezaradené   1. 12. 2015

Štvrtáci navštívili Centrum voľného času na Štefánikovej ulici, kde si obohatili svoje vedomosti o rastlinách.Žiaci sa oboznámili s najznámejšími liečivými bylinkami. Do poznávania rastlín zapájali viaceré zmysly: zrak, hmat, čuch aj chuť. Naučili sa, ako sa pripravuje čaj, nálev či tinktúra.  So zaviazanými očami určovali ... čítať ďalej

Alternatívne vyučovanie prírodovedy

   Udalosť    Nezaradené   14. 10. 2013

Žiaci obidvoch tried tretieho ročníka boli v Horskom parku na hodine prírodovedy.Spolupracujeme s CVČ a pani A. Knézlová pripravuje pre našich žiakov veľmi zaujímavé prednášky z oblastí zoológie a botaniky. Cieľom tejto hodiny prírodovedy bolo osvojenie si minimálne 20 druhov drevín. Pútavá prednáška a hlavne ich praktické ... čítať ďalej