V rámci dopravnej výchovy sme zapojili žiakov I. stupňa do preventívneho projektu Doprava v kocke.

Žiaci absolvovali besedy, ktorých obsahom boli nasledovné témy:

Ja ťa vidím! Ty ma vidíš? – povinnosť nosenia reflexných prvkov a reflexného bezpečnostného odevu

Vidím, vnímam, počujem! – používanie mobilného telefónu a počúvanie hudby v cestnej premávke

Na bicykli bezpečne – povinnosti cyklistu, povinná výbava bicykla

Križovatka – „Hlavná cesta“ – „Daj prednosť v jazde!“

Dopravné značky – dvadsať vybraných dopravných značiek

 

OZNAČENIA
Share This