I. stupeň v udalostiach:

Doprava v kocke

   Udalosť    Nezaradené   28. 10. 2015

V rámci dopravnej výchovy sme zapojili žiakov I. stupňa do preventívneho projektu Doprava v kocke.Žiaci absolvovali besedy, ktorých obsahom boli nasledovné témy: Ja ťa vidím! Ty ma vidíš? – povinnosť nosenia reflexných prvkov a reflexného bezpečnostného odevu Vidím, vnímam, počujem! – používanie mobilného telefónu ... čítať ďalej