Žiaci, ktorí sa v našej škole učia jazyk najpočetnejšieho slovanského národa, navštívili v rámci vyučovania Ruský inštitút.

Ruské centrum vedy a kultúry má už za roky svojej existencie stabilné a dôstojné miesto na kultúrnej mape Slovenska. Nachádza sa neďaleko našej školy, na ulici Fraňa Kráľa, preto nie je problém túto inštitúciu navštíviť a zoznámiť sa s jej činnosťou. Žiaci sa môžu zapísať do knižnice, zúčastniť sa na rôznych vzdelávacích a kultúrnych podujatiach a obohatiť svoje vedomosti o Rusku, ruskej literatúre, kultúre a živote Rusov v širšom spektre. Túto možnosť využili aj naši žiaci.

Share This