Popriať blízkym a známym veselé Vianoce a šťastný Nový rok, patrí k zvykom počas sviatkov. S rozvojom elektronickej komunikácie sa tradícia papierových vinšov pomaly vytráca. Oproti e-mailu alebo SMS-správe má však pohľadnica, ktorá sa dá chytiť do ruky a je vlastnoručne napísaná, svoje čaro. Je osobnejšia. Preto sme chceli medzi deťmi túto tradíciu udržať a vyhlásili sme v ŠKD súťaž Najkrajšia vianočná pohľadnica.

Výsledky súťaže :

Kategória 1. – 2. ročník

1. miesto : Ninka Blonská (1. A )

2. miesto :  Alžbetka Thurzová ( 2. A )

3. miesto : Jarko Novák ( 2. A )

Kategória 3. – 4. ročník

1. miesto : Barborka Halászová ( 4. A )

2. miesto : Sarah Prebreza ( 4. B )

3. miesto : Linda Munková ( 4. A )

 

OZNAČENIA
Share This