zápis do ZŠ v udalostiach:

Termíny zápisu do ZŠ a do MŠ

   Oznamy    2. stupeň   14. 1. 2016

Informácie k povinnému zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a k zápisu na predprimárne vzdelávanie (zápis do MŠ) v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Staré Mesto pre školský rok 2016/17.Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene ... čítať ďalej